Dokumenty Główne


Regulamin Telekomunikacyjny firmy RENE Pobierz

Załącznik do Regulaminu – Środki stosowane w celu zapewnienia dostępu do otwartego Internetu   Pobierz

Załącznik do Regulaminu – Prędkości Deklarowane Pobierz

Cennik usług Telekomunikacyjnych Pobierz

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych Pobierz

Wskaźniki jakości usług Pobierz

Wzór umowy Pobierz

Informacje o zagrożeniach podczas korzystania z otwartego Internetu- Broszura Pobierz

 

Informacje o zmianach od 21.12.2020 roku Pobierz

 


Regulaminy Promocji


Regulamin Promocji HD+ Pobierz

Regulamin Promocji TOP 3 Pobierz

Regulamin Promocji RADIO v3 Pobierz

Regulamin Promocji Gmina Pobierz

Wykaz budynków objętych promocją HD+  Pobierz

Wykaz budynków objętych promocja Gmina Pobierz

Regulamin korzystania z oprogramowania G-DATA – Bezpieczny Internet Pobierz


Dokumenty Inne


Wzór wypowiedzenia Umowy Pobierz

Rezygnacja z „GDATA – Bezpieczny Internet”  Pobierz

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty Pobierz

Wykaz Programów telewizyjnych obowiązujący od 01-09-2020 Pobierz

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem Operatora  Pobierz